کد خبر: 6901
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳

روند پیوسته و آهسته بازار سهام ادامه دارد شرط تضمین سودآوری ها در بازار سرمایه

روند پیوسته و آهسته بازار سهام ادامه دارد  شرط تضمین سودآوری ها در بازار سرمایه

يک کارشناس بازار سرمايه با منطقي دانستن روند فعلي حرکت شاخص هاي منتخب بازار سهام، گفت: حرکت آهسته و پيوسته شاخص بورس در مدار صعودي در حالي ادامه خواهد يافت که به نظر مي رسد اصلاح قيمتي در اواسط هفته جاري پايان يابد.

علي مهر پور لايقي در گفت و گو با موج با بيان اينکه ارزش جايگزيني سهام بسياري از شرکت هاي بورسي در مقايسه با قيمت ارزش بازاري آنها با فاصله زيادي مواجه است، عنوان کرد: با توجه به رشد يکباره نرخ ارز در سال گذشته، بسياري از شرکت ها نتوانستند اثر اين رشد يکباره را بر دارايي هاي خود شاهد باشند به همين خاطر نيز زماني که شرکتي اقدام به افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها مي کند به يکباره با رشد يکباره قيمت ها در گزارش هاي کارشناسي دارايي هاي ثابت مواجه مي شود.

اين کارشناس خبره مالي و حسابداري کشور با متعادل دانستن وضعيت فعلي بازار سهام و پيش بيني روند آهسته و پيوسته جريان حرکتي نماگرهاي بورس در مدار صعودي، گفت: تداوم اين روند تا زماني ادامه خواهد يافت که اعتماد دوباره سرمايه گذاران و اشخاص حقيقي و حقوقي به بازار سرمايه تا حد قابل قبولي جلب شود.وي با بيان اينکه رشد سودآوري شرکت هاي بورسي بر ميناي شفاف شدن ارزش جايگزيني آنها تداوم مي يابد، افزود: همانطور که نمي دانيم در بازار سرمايه قبل از هرچيز به سودآوري شرکت ها اهميت داده مي شود، اما؛ در واقع وقتي شرکت بورسي با ارزش جايگزيني هزار ميليارد توماني سود يک ميليارد توماني را محقق مي سازد اين معنا را براي سهامداران در بردارد که افزايش سودآوري شرکت در گرو اصلاح ارزش جايگزيني و شفاف شدن ارزش دارايي ها است.به باور مهر پور لايقي؛ در گذشته ميانگين نسبت قيمت بر درآمدي شرکت هاي گروه سيمان در بورس به 30 مرتبه نيز مي رسيد، ولي؛ در حال حاضر قيمت سهام اين شرکت ها افزايش يافته و نسبت P/E اين گروه متعادل با ارزش بازار آنها شده است. اين در حالي است که سودآوري اين شرکت ها در آن زمان متناسب با نسبت قيمت بر درآمدي 30 مرتبه اي نبود.اين کارشناس بازار سرمايه با پيش بيني پايان روند اصلاح شاخص هاي منتخب بورس در اواسط هفته جاري،بر تداوم روند آهسته و رو به مثبت بازار سهام تأکيد کرد و گفت: در صورت به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته اي و انتظار براي کاهش هزينه هاي ناشي از تحريم ها در صورت هاي مالي روند حرکت بورس به صورت شارپي صعود خواهد کرد.به باور مهر پور لايقي؛ سه صنعت خودرو و قطعات، بانک و صنعت پتروشيمي اصلي ترين صنايع پر بازده تا پايان سال جاري در بورس خواهند بود.