کد خبر: 10502
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۳

رشد ۵ درصدی عایدی بودجه ارتباطات سیار

رشد ۵ درصدی عایدی بودجه ارتباطات سیار

شرکت بورسي همراه اول، اولين پيش بيني سود هر سهم سال آينده را با 5 درصد افزايش نسبت به سال جاري 680 تومان اعلام کرد.

شرکت همراه اول اولين پيش بيني سود هر سه سال آينده را منتشر کرد. اين شرکت 400 ميليارد توماني سود هر سهم سال آينده را با 5 درصد افزايش نسبت به سود سال جاري 680 تومان اعلام کرده است که اين ميزان افزايش ناشي از افزايش تعداد مشترکين به 5 ميليون مشترک و ارايه سرويس هاي جديد عنوان شده است. همچنين شرکت سود هر سهم تلفيقي گروه را 676 تومان پيش بيني کرده و هيات‌مديره نيز پيشنهاد تقسيم سود 90 درصدي را براي مجمع در نظر گرفته است.‏