کد خبر: 6930
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳
گروه : ایران

رئیس دفتر ریاست جمهوری : نگاه دولت در انتخاب وزا، فراجناحی و دور از تنازعات سیاسی است

رئیس دفتر ریاست جمهوری :  نگاه دولت در انتخاب وزا، فراجناحی و دور از تنازعات سیاسی است

       بر اساس قانون، اختیار برنامه‌ریزی و بودجه بر عهده شخص رئیس جمهور است و برای هماهنگی بیشتر در امور، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دنبال تصمیم رییس جمهوری مبنی بر مصوبه شورای عالی اداری در احیای این سازمان انجام گرفته است.

رئیس دفتر ریاست جمهوری، گفت: واحدهای استانی در استانداری‌ها شکل گرفته بود که با احیای این سازمان قدم‌های اساسی تری برداشته خواهد شد.

به گزارش ایلنا ، محمد نهاوندیان در سفر یک روزه خود به زنجان در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به فشارهای اقتصادی وارد شده بر واحدهای تولیدی کشور اظهار داشت: برای خروج از رکود، لازم بود یارانه تولیدی در شکل یارانه سود بانکی تجلی پیدا کند و درصد بالایی از منابع به سرمایه در گردش اختصاص یابد.

رئیس دفتر ریاست جمهوری با بیان این مطلب که در بودجه امسال، اولویت به پروژه‌هایی با بیش از ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص یافته است، خاطرنشان شد: توجه به کیفیت و تولید و جایگزینی نگاه تولیدگرایانه بجای مصرف گرایی، در اولویت‌های برنامه‌های دولت قرار گرفته است.

نهاوندیان درخصوص احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور گفت: بر اساس قانون، اختیار برنامه ریزی و بودجه بر عهده شخص رئیس جمهور است و برای هماهنگی بیشتر در امور، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دنبال تصمیم رییس جمهوری مبنی بر مصوبه شورای عالی اداری در احیای این سازمان انجام گرفته است.