کد خبر: 11562
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
گروه : فرهنگ

خوشنوسی ایران در توکیو

خوشنوسی ایران در توکیو

نمایشگاه خوشنویسی ایران در موزه شرق باستان توکیو(ژاپن ) برپا شد.

این نمایشگاه در قالب آشنایی با خوشنویسی ایران به گونه ها ی مختلف خط زبان فارسی دردوران اسلامی چون نستعلیق ، شکسته ، کوفی می پردازد. این نمایشگاه که با استقبال خوبی از سوی مردم ژاپن همراه شده است تا ۲۷اردیبهشت ماه ادامه دارد.