کد خبر: 10721
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۳

خواستاران تحول تنها گروه بدون تغییر درانتخابات هشتم

خواستاران تحول تنها گروه بدون تغییر درانتخابات هشتم

چرا نمامزدهاي اتاق باگروه ها يا عناوين جديد وارد ميدان شده اند

علي شفائي: شمارش معکوس برگزاري انتخابات هشتمين دوره هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني آغاز شده و با شروع زمان رسمي تبليغات، ترکيب نهايي ليست هاي انتخاباتي نيز اعلام خواهد شد.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حاليکه تعداد نامزدهاي حاضر در اين رقابت انتخاباتي در مقايسه با دوره هاي قبل بي سابقه است، پيش بيني مي شود مشارکت صاحبان رأي يعني دارندگان کارت هاي بازرگاني نيز در اين دوره با طور چشمگيري افزايش يابد.
حضور بي سابقه چهره هاي سرشناس اقتصادي اعم از مديران بخش خصوصي يا دولتي و همچنين صاحبان بنگاه هاي اقتصادي، سرمايه داران و کارآفرينان در کنار ارتقاء جايگاه بخش خصوصي متاثر از سياست هاي دولت تدبير و اميد، همچنين اميد به شکست تحريم ها و انتظار نقش آفريني اتاق هاي بازرگاني براي احياء اقتصاد نيمه جان کشور، دست به دست هم داده تا تنور اين دوره از انتخابات اتاق هاي بازرگاني داغ شود.
از سويي بايد نگاهي هم به اثرپذيري اين انتخابات از فضاي سياسي کشور داشت، انتخابات مجلس شوراي اسلامي که تقريبا يک سال پس از انتخابات اتاق هاي بازرگاني برگزار خواهد شد نيز مي تواند يکي از عوامل اين استقبال باشد، که البته نمي توان از امتيازات منفي اين گزينه از جمله حضور افرادي که سنگ محک، عيار سياسي شان را قالب بر وجه اقتصادي شان نشان مي دهد، بي تفاوت گذشت.‏
افزايش تعداد نامزدها که به رشد چند صد درصدي ليست هاي انتخاباتي منتهي شده، رقابت را نيز سخت تر کرده و از هم اکنون مي توان پيش بيني کرد که ترکيب هيات نمايدگان دوره هشتم نسبت به دوره هفتم حداقل تغييري 50 درصدي داشته باشد.
در نگاهي به انتخابات هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني از دوره پنجم به بعد که انحصار شکسته شد، تعداد ليست ها همواره از تعداد انگشتان يک دست کمتر بوده و مي توان مدعي شد، تعداد آنهايي که مي شد نام ليست انتخاباتي بر آنها نهاد محدود به سه گروه خواستاران تحول، مجمع فعالان توسعه و پيشگامان توسعه مي شد.‏
اين در حالي است که در دوره جديد حداقل گروه هاي مطرح تعدادشان به پنج ليست افزايش يافته است که شامل خواستاران تحول، ائتلاف بزرگ، پيشگامان وفاق، ائتلاف براي فردا و کارآفرينان توسعه گرا مي شوند.
فارغ از دولتي، شبه دولتي و يا خصوصي بودن، بار سياسي و حوزه فعاليت اعضاي ليست ها، در مقام مقايسه گروه ها، کانون کارآفرينان توسعه گرا که براي اولين بار در اين دوره اعلام موجوديت کرده اند، اگرچه در جمع ايشان تعدادي از اعضاي هيات نمايندگان دوره هاي قبلي حضور دارند، اما به طور کلي مي توان آنها را تازه واردان اين انتخابات دانست.
گروه جديد يگر ائتلاف براي فردا است، ائتلافي که علاوه بر تعدادي چهره هاي تازه وارد که تا پيش از اين تجربه حضور در هيات نمايندگان را نداشته اند، اعضاي اصلي و صاحب نام ليست ترکيبي از اعضاي سه ليست قديمي تر هستند، که مي توان اين گروه را خوارج سه گروهي دانست که تا کنون هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران را تشکيل مي دادند.‏
در گذر از تازه واردهاي بزرگ و البته چندين و چند ليست کوچک و بزرگ ديگر که براي اولين با در اين عرصه حاضر شده اند، به دو گروه ديگري مي رسيم که اگرچه تا کنون در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني داراي سهم و جايگاه بوده اند، اما دراين دوره ضمن تغييرات چشمگير در ترکيب اعضاء نام خود را نيز تغيير داده اند.
گروه اول ائتلاف بزرگ است که در دوره قبل با عنوان مجمع فعالان توسعه حاضر شده بودند و اين دوره با به کمک طلبيدن دوستان و ياران خود ائتلافي جديد با عنواني جديد ايجاد کرده اند تا از اين راه بتوانند همچنان سهم قبلي خود از هيات نمايندگان را حفظ کنند.
گروه دوم پيشگامان وفاق هستند که در دوره قبل با عنوان پيشگامان توسعه وارد ميدان رقابت شدند و در اين دوره کمترين خروجي را داشتند، گروهي که ضمن تلاش براي ايجاد وحدت و همدلي ميان گروه هايي که ساختار نزديک به هم داشتند، تعداد از فعالان بخش خصوصي را به جمع خود اضافه کرده اند.‏
تغيير نام اين گروه هم گويا ريشه در عملکرد اين دوره ايشان دارد که اگرچه تلاششان براي ايجاد وحدت و وفاق نتيجه نداد، اما موجب تغيير نام ايشان شد.‏
در ميان سه گروهي که از دوره هاي قبل در اتاق بازرگاني حضور داشته اند و از زمان اعلام موجوديت در اتاق بازرگاني ضمن ايجاد تحول، تفکر جديدي را وارد اتاق بازرگاني کردند، گروه خواستاران تحول هستند، تنها گروهي که از بدو شکل گيري تا کنون با يک نام و ساختار به فعاليت ادامه داده اند.
اگرچه خواستاران تحول نيز چون دو گروه قديمي ديگر دراين دوره شاهد خروج برخي اعضاء بوده اند؛ اما تفاوت آنها در اين است که جدا شدگان نه از جمع بنيانگذاران گروه بوده اند و نه از ميان اعضاي ارشد گروه، در واقع افرادي که از جمع خواستاران تحول جدا شدند، افرادي بودند که طي يکي دو دوره گذشته وارد اين گروه شده و با حمايت تحولخواهان جايگاهي در اتاق پيدا کردند و گويي يا سقف گروه تحول براي ماندن ايشان کوتاه بوده است و يا نگران از نديده شدن در ميان دگر تحولخواهان رفتن را بر ماندن ترجيح دادند.
يکي ديگر از شاخص هاي تحولخواهان عدم تغييرعنوان است، چراکه کارشناسان تبليغات همواره توصيه مي کنند که اگر نام و عنواني به هر دليلي اثرگذاري، شهرت و خوشنامي خود را از دست داد، بايد آنرا تغييرداد، اما اگر نام و برندي به محبوبيت و شهرت رسيد، نه تنها بايد آنرا حفظ کرد که بايد براي افزايش موفقيت آن تلاش کرد.
اگرچه به نظر مي رسد، ايجاد ائتلاف هاي جديد با عناوين و نام هاي متفاوت، تنها يک تغيير برنامه است، اما بي شک در پس اين اتفاق به ظاهر ساده، تلاش براي جدا شدن از گذشته اي است که امروز و در عرصه رقابت انتخاباتي به عنوان يک امتياز منفي محسوب مي شود. ‏