خسران شلیک به پیکر نیمه جان طبقه متوسط

0
۲,۹۳۹ بازدید

دموکراسی خواهی و برابری سیاسی ،اجتماعی دیگر تنها خواسته طبقه متوسط نیست که ازآن بیزار باشیم.کشورهای فقیر جهان نیزهمچنین بر این باورند که دموکراسی بهترین نظام حکم رانی است، بر این اساس می توان گفت بسیاری از ارزش های طبقه متوسط ؛ آرزوهای همه اقشار جامعه است…

سجاد بهزادی – دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی– برخلاف عده ای که می پندارند طبقه متوسط در جامعه امروز ایران مرده است، من به این امر باور ندارم. به اعتقاد من ،طبقه متوسط جامعه ایران بارها مورد شلیک قرار گرفته است اما همچنان زنده است ونفس می کشد.اما چرا در جامعه ایران ، طبقه متوسط به صورت مداوم مورد شلیک قرار می گیرد؟
طبقه متوسط جامعه ایران مسیر خطی یکسانی را طی نکرده است .این طبقه در حالی که آبستن فراز و فرودهای بسیاری بود، با تولد برجام امیدی تازه به خود گرفت. اکنون که برجام به صورت نیمه جان در ۵ سالگی خود دست وپا می زند طبقه متوسط نیز دوباره در بحرانی ترین شرایط خود قرار گرفته است.شلیک های مداوم به طبقه متوسط در سایه بحران های مختلف اقتصادی و سیاسی کشور؛این گمان را تقویت کرده است که این طبقه دیگر مرده است و نمی توان نشانی از بیداری و پویایی آن در بستر جامعه دید؛ اما نویسنده اعتقاد دارد این طبقه اگر چه دیگرمانند برهه هایی از تاریخ چموش نیست اما خاموشی آن نیز نشان از مرگ نیست.وانگهی شلیک به طبقه متوسط چه عواقبی دارد و زنده یا مرده بودن این طبقه چه اهمیتی برای جامعه کنونی ایران دارد؟
یک: طبقه متوسط به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی یک کشور و دموکراتیک شدن آن هنوز مبنای علمی قوی دارد.این طبقه بارها توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه ایران را شتاب داده است.اگر روزگاری امید به جامعه برگشت و تلاطم های اقتصادی وسیاسی در بستری آرام قرار گرفت ؛ نمی توانیم بدون طبقه متوسط به آبادانی و مرحم زخم های عمیق کنونی فکر کنیم و سپس برنامه ریزی کنیم .نمی توانیم طبقه متوسط را در ناپایداری اقتصاد، امنیت و سیاست قرار دهیم و با آرامش برای پایداری جامعه برنامه ریزی کنیم.
دو: طبقه متوسط حال خوبی ندارد ولی بنظر می رسد عده ای در جامعه تعمدا از فرصت استفاده می کنند و مرگ این طبقه را فریاد می زنند.آیا نفس کشیدن طبقه متوسط ،منافع طبقه ای دیگر را به خطر انداخته است؟ بزرگ ترین آزمون سیاسی همه دولت ها تقویت طبقه متوسط است و آن را شاخص موفقیت خود می دانند.چرا در کشور ما برخی آرزوی نیستی این طبقه را در سر می پرورانند.طبقه متوسط مدعی نیست و تنها در بدنه جامعه به تقویت ساختارها می پردازد و فرصت طلبان در جامعه ما بارهای بار و به سادگی ، با اتکاء به شانه های این طبقه شعارهای توسعه سر دادند.پس چرا هم زمان به این طبقه شلیک مداوم می شود؟
سه: دموکراسی خواهی و برابری سیاسی ،اجتماعی دیگر تنها خواسته طبقه متوسط نیست که ازآن بیزار باشیم.کشورهای فقیر جهان نیزهمچنین بر این باورند که دموکراسی بهترین نظام حکم رانی است، بر این اساس می توان گفت بسیاری از ارزش های طبقه متوسط ؛ آرزوهای همه اقشار جامعه است.اما متاسفانه بیشتر عقب ماندگی جامعه ایران در طول سالهای گذشته تنها به این دلیل رخ می داده است که عده ای اصل مشکل را می دانند و تنها نگرانند، نکند رفع مشکل به کام رقیب رقم بخورد و این نگاه خسران های زیادی به جامعه تحمیل کرده است.
چهار: فردای امروز فرا می رسد و نگذاریم تا آن زمان به طبقه متوسط مدام شلیک شود.اگر مکتب جمهوری اسلامی بر مبنای مبارزه با مرفه هان بی درد بوجود آمد،چه عاملی مهم تر از طبقه می توسط می تواند این شعار را عملی سازد.«عادت واره»های طبقه متوسط ، بهترین شناخت و رهنمودی است که انقلاب اسلامی می تواند آرایش خود را با آن تنظیم کند.
پنج: به اعتقاد نویسنده این سطور،مدت زمانی است – قبل و بعد از برجام – طبقه متوسط جامعه ایران با مفهوم ومعیارهای «مارکس»، در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد و زندگی نجیبانه ای با فقر دارد.اما این طبقه بر اساس مفهوم «وبری وحتی بوردیو» آن همچنان در گروه هایی قرار دارد که می تواند در جامعه پریشان ایران به بازتولید منزلت اجتماعی کمک کند.لذا اگر هم این طبقه به اصطلاح از اسب افتاده باشد ولی همچنان بر اصل وریشه خود چنگ زده است و نگذاریم نفس هایش به شماره بیفتد وسرخوردگی های اجتماعی، این طبقه را برای همیشه محو کند. این طبقه را نجات دهیم قبل از آنکه خسران های کم پیدای امروزش، درفردا روز، آشکارا همه چیز بر باد رود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=107352