کد خبر: 11963
تاریخ انتشار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

جریمه ۴ شرکت بیمه‌ای به دلیل تخلف آئین‌نامه‌ای

جریمه ۴ شرکت بیمه‌ای به دلیل تخلف آئین‌نامه‌ای

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ سلامت بازار و جلوگیری از رقابت‌های ناسالم در ریسک‌های بزرگ بیمه‌ای، شرکت های سهامی بیمه ایران، کارآفرین، کوثر و میهن را جریمه کرد.به گزارش ایسنا، اساس بررسی‌های نظارتی بیمه مرکزی، این شرکت‌ها به دلیل عدم رعایت نرخ و شرایط اخذ شده در هنگام صدور بیمه‌نامه و یا عدم استعلام نرخ و شرایط از بیمه مرکزی شامل جرائم آئین‌نامه شماره 76 شورای ‌عالی بیمه از جمله "عدم پرداخت کارمزد بیمه‌های اتکایی" ، "عدم پرداخت خسارت سهم اتکایی بیمه مرکزی" و "صدور تذکر" شدند.بر اساس مفاد ماده (6) آئین‌نامه شماره 76 مصوب شورای‌عالی بیمه، موسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه‌نامه‌هایی که تعهدات/ سرمایه آن‌ها بیش از مبالغ مندرج در آئین‌نامه مذکور است، موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط اخذ کنند.بنا بر اعلام بیمه مرکزی، در صورت عدم اجرای مفاد این آئین‌نامه توسط هر یک از موسسات بیمه، بیمه مرکزی می‌تواند یک یا چند جریمه مقرر در ماده (19) آئین‌نامه مذکور را در مورد شرکت‌های بیمه متخلف اعمال کند.