کد خبر: 10794
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳

جایگاه ریسک در بازار پول و سرمایه

جایگاه ریسک در بازار پول و سرمایه

نايب رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تفاوت بازار پول و بازار سرمايه در تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: نکته اصلي اين است که چطور مي شود براي تأمين مالي بنگاه ها از بازار سرمايه بهره برد.

علي سعيدي در هفتمين کنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران درباره الزامات فرآيند تأمين مالي از طريق بازار سرمايه گفت: تفاوت عمده اي بين بازار پول و بازار سرمايه وجود دارد، بدين ترتيب که در بانکداري ريسک متمرکز است، اما در بازار سرمايه ريسک توزيع مي شود بنابراين الزامات زيادي براي تأمين مالي براي اين دو بازار وجود دارد . سعيدي با بيان اين که پروژه هاي مختلف به اين دو بازار براي تأمين مالي رجوع مي کنند گفت: در بازار پول، پول براي تأمين مالي که به سرمايه گذار داده شود آماده است و فقط مديريت ريسک براي سررسيد انجام مي گيرد.‏

وي ادامه داد: اما در بازار سرمايه به دليل وجود بازار ثانويه در اوراق بهادار و امکان معامله اوراق در بورس، سرمايه گذار مي تواند در يک دوره مشخص براي اوراق با سررسيد و بدون سررسيد روي سرمايه خود حساب کند. وي با اشاره به ضرورت توزيع ريسک گفت : بانک ها تمام ريسک را براي سپرده گذار در نظر مي گيرند در حالي که در بازار سرمايه ريسک توزيع مي شود. عضو هيأت مديره سازمان بورس به سيستم نظارتي بازار سرمايه نيز اشاره کرد و گفت: در بازار سرمايه سيستم نظارتي تکامل يافته تر است به گونه اي که در بازار پول، بانک، همراه با نهاد ناظر سيستم نظارتي را تشکيل مي دهند در حالي که در بازار سرمايه عموم مردم که خريداران اوراق هستند به جمع ناظران مي پيوندند. سعيدي تصريح کرد: با قيمت گذاري بر اوراق و سهام در بازار ثانويه، عموم مردم نظارت خود را اعمال مي کنند.‏