کد خبر: 4951
تاریخ انتشار: ۰۳ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

تنها اقتصاد دانش بنیان می تواند جایگزین اقتصاد متکی به نفت باشد

تنها اقتصاد دانش بنیان می تواند جایگزین اقتصاد متکی به نفت باشد


اصفهان يکي از استان‌هاي با سابقه در بخش صنعت است و با وجود نيروهاي متخصص و کارآزموده در اين استان مي‌تواند در زمينه شهرک‌هاي علم و فناوري و تجاري سازي محصولات شرکتهاي دانش بنيان و همچنين ايجاد کريدورهاي علم و فناوري پيشتاز بوده و در اين زمينه نقش آفريني کند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه تنها اقتصاد دانش بنيان مي تواند جايگزين اقتصاد متکي به نفت باشد، گفت: براي توسعه و پيشرفت بايد اتفاقي رخ دهد و آن اين است که جهت گيري خود را قدري تغيير دهيم و از اقتصاد متکي به نفت و منابع طبيعي به سمت اقتصاد دانش بنيان حرکت کنيم.
به گزارش ايلنا، اسحاق جهانگيري صبح ديروز در جريان سفر به استان اصفهان با حضور در شهرک علمي و تحقيقاتي اين استان، در نشستي با روسا و دست اندرکاران اين شهرک اظهار داشت:‌ ايران حتماً بايد از توسعه و پيشرفت برخوردار باشد. جوانان تحصيلکرده و ظرفيت هاي متنوع موجود در کشور ايجاب مي کند، گام‌هاي موثري در مسير توسعه و پيشرفت برداشته شود.
وي با تاکيد براين‌که ايران يکي از کشورهاي با ثبات و داراي امنيت در منطقه است، خاطرنشان کرد: همه شرايط براي رشد و توسعه در ايران مهيا شده و از نظر تاريخي نيز يکي از کشورهاي منطقه که انتظار پيشرفت از آن مي رود ايران است.
معاون اول رييس جمهور در ادامه استان اصفهان را استاني با ظرفيت و پتانسيل بالا در بخش دانشگاهي دانست و گفت: اصفهان يکي از استان‌هاي با سابقه در بخش صنعت است و با وجود نيروهاي متخصص و کارآزموده در اين استان مي‌تواند در زمينه شهرک‌هاي علم و فناوري و تجاري سازي محصولات شرکتهاي دانش بنيان و همچنين ايجاد کريدورهاي علم و فناوري پيشتاز بوده و در اين زمينه نقش آفريني کند.
جهانگيري با تاکيد براين‌که دولت از توسعه شهرک‌هاي علمي و تحقيقاتي و همچنين توسعه علم و فناوري در همه استان‌ها و به ويژه استان اصفهان حمايت مي‌کند، اظهار اميدواري کرد که دغدغه هاي مربوط به بودجه و اعتبارات اين شهرک رفع شود.
معاون اول رييس جمهور افزود: دولت تلاش مي‌کند در حد امکان مصوبات و سياست‌گذاريهاي لازم را براي توسعه اين شهرک علمي و تحقيقاتي و همچنين ايجاد کريدورعلم و فناوري فراهم کند.
در اين نشست معاون علمي وفناوري رييس جمهور نيز در سخناني به بيان سياست‌هاي دولت براي توسعه علم و فناوري پرداخت و گزارشي نيز در خصوص اقدامات انجام شده در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان ازسوي رييس اين شهرک ارايه شد.
در اين گزارش به تعداد مراکز رشد علمي و فناوري، پارکهاي علم و فناوري، پارک علمي کودکان و نوجوانان، نحوه و مراحل ورود و استقرار شرکت‌هاي دانش بنيان در شهرک، واحدهاي فناوري مستقر در شهرک و همچنين جايگاه بين المللي اين شهرک اشاره شد و ضمن بيان توضيحاتي در خصوص برنامه‌هاي توسعه‌اي شهرک، چالش‌ها و خواسته‌هاي شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان مطرح گرديد.