کد خبر: 10003
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

تمایل روس ها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه

تمایل روس ها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه

ويکتور ملينيکوف رئيس شواري تجاري روسيه و ايران با اشاره به نظام تعرفه اي کشور هاي همسايه روسيه و ايران عنوان کرد که روسيه تمايل زيادي براي سرمايه گذاري در بورس ايران دارد.

طبق جلسه اخير اتاق بارزگاني مشترک ايران و روسيه با سازمان تجارت جهاني، اين سازمان به نمايندگان اين اتاق تخفيفات و تسهيلات ويژه اي را ارائه خواهد کرد. در پايان اين جلسه مقرر شد که قراردادي بين اتاق بازرگاني مشترک ايران و روسيه منعقد شود. بر مبناي اين قرارداد نمايندگان و يا کساني که معرفي نامه اتاق را ارائه دهند، از خدمات و تسهيلات ويژه برخوردار شوند. مرکز تجارت جهاني روسيه (‏World Trade Center‏) يکي از سيصد مرکز مشابه در يک شبکه جهاني است که در روسيه خدمات متنوعي را به اعضاي شبکه جهاني خود ارائه مي دهد و با بهره برداري از امکانات فيزيکي جالب توجه فضاي مناسبي را براي سرمايه گذاران و بازرگانان براي کار و اقامت فراهم مي آورد