کد خبر: 6938
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳

تمام شروط غیرمنصفانه فروش خودرو از قراردادها حذف شد

تمام شروط غیرمنصفانه فروش خودرو از قراردادها حذف شد

رئيس شوراي رقابت با اعلام اينکه 60 درصد قرارهاي فروش خودروسازان اصلاح شد، گفت: قرار شده تا متن قراردادها نيز در سايت خودروسازان درج شود تا مردم ضمن مطالعه دقيق قراردادها اقدام به خريد خودرو کنند‎.‎

رضا شيوا از اصلاح 90 درصد از قراردادهاي فروش خودروسازان داخلي و وارداتي خبرداد و گفت: شوراي رقابت پس از تعيين دستور العمل قيمت گذاري خودرو به اصلاح قراردادهاي فروش، پيش فروش و سرمايه گذاري خودروسازان داخلي پرداخت که در حال حاضر در مرحله نهايي قرار دارد‎.‎
او با اشاره به اينکه در اصلاح قراردادهاي فروش منافع مشتريان و شرکت هاي خودروساز در نظر گرفته شده است، گفت: اگر مشتريان در انعقاد قراردادهاي فروش خود با شرکت هاي خودروساز هر گونه تخلف ديگري را مشاهده کردند آن را به شوراي رقابت اعلام نمايند‎.‎
رئيس شوراي رقابت گفت: قرار شده تا متن قراردادها نيز در سايت خودروسازان درج شود تا مردم ضمن مطالعه دقيق قراردادها اقدام به خريد خودرو کنند‎.‎
شيوا با بيان اينکه در روند اصلاح قراردادهاي فروش خودروسازان تمام ماده هاي غير منصفانه و يک طرفه خودروسازان وارداتي و داخلي حذف شده است، گفت: با اجراي اين امر حجم زيادي از نارضايتي مشتريان در ناعادلانه بودن قراردادهاي خودروسازان با آنها برطرف خواهد شد‎.‎