کد خبر: 6218
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۳

تعدیل ‏‎۱۰۲.۵‎‏ درصدی ایران خودرو طی نیمه نخست سال

تعدیل ‏‎۱۰۲.۵‎‏ درصدی ایران خودرو طی نیمه نخست سال

ايران خودرو در جديدترين اطلاعيه پيش بيني درآمد هرسهم سال مالي ‏93‏ را بر اساس عملکرد دوره واقعي ‏6‏ ماهه با افزايش ‏102.5‏ درصدي نسبت پيش بيني قبل ‏324‏ ريال اعلام کرده است.

ايران خودرو با کنار گذاشتن ‏210‏ ريال طي ‏6‏ ماهه نخست سال موفق به پوشش ‏65‏ درصدي درآمد اعلام شده جديد شده است.شرکت پيش بيني سود(زيان) هر سهم سال مالي ‏1393‏ را با سرمايه ‏12‏ هزار ميليارد ريال در نخستين پيش بيني مبلغ ‏77‏ ريال و در تاريخ ‏24تير93‏ مبلغ ‏160‏ ريال اعلام کرده بود که در پيش بيني جديد مبلغ ‏324‏ ريال اعلام شده است.با توجه به تشکيل مجمع عمومي فوق العاده مورخ ‏21اسفند92‏ افزايش سرمايه شرکت از تعداد ‏9,600‏ ميليون سهم به ‏12,000‏ ميليون سهم معادل ‏25‏ درصد (از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران) مورد تصويب مجمع قرار گرفت که در تاريخ ‏11شهريور93‏ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسيد.لازم به ذکر است با توجه به سود خالص پيش بيني شده براي سال مالي ‏1393‏ در خصوص ميزان سود قابل تقسيم براي سال مالي ‏1393‏ نظر سهامداران محترم به مانده زيان انباشته شرکت اصلي و تلفيقي به ترتيب به مبالغ (4,148,794) و (15,049,556) ميليون ريال طبق صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي ‏1392‏ جلب مي شود.‏