کد خبر: 11240
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

تعداد کارکنان دولت۳ درصدکاهش یافته است

تعداد کارکنان دولت۳ درصدکاهش یافته است


جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور:‏

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از کاهش ۳ درصدی تعداد کارکنان دولت در دوره دولت یازدهم خبر داد و گفت: ۶۸ هزار و ۲۰۱ نفر از تعداد کارکنان دولت کاسته شده است.‏
به گزارش مهر، محمود عسکری آزاد افزود: در راستای اجرای بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری و قانون برنامه پنجم توسعه، طی ۱۸ ماه نخست فعالیت دولت با خروج طبیعی کارکنان به طریق بازنشستگی و اعمال سیاست مشارکت های بخش غیردولتی از طریق ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی در بخش غیردولتی و خرید خدمات بجای تولید خدمات و محدودیت صدور مجوزهای استخدامی در دولت یازدهم، ۶۸ هزار و ۲۰۱نفر از تعداد کارکنان دولت کاسته شده است.‏
جانشین معاون رئیس جمهور گفت: طی این مدت در مجموع ۸۴ هزار نفر از استخدام دولت خارج و ۱۵ هزار و ۷۹۹ نفر به جمع کارکنان دولت اضافه شده اند.‏
عسکری آزاد اظهار داشت: براساس این گزارش مجوز استخدام ۲ هزار و ۷۱۶ نفر از استخدام شدگان دولت یازدهم صادر شده و بیش از ۱۳هزار استخدام براساس مجوزهای صادر شده در دولت دهم بوده است. طی ۱۸ ماه گذشته ۶۹ هزار کارمند رسمی و ۱۵ هزار کارمند غیررسمی از بدنه دولت جدا شده اند.‏