تخصیص ۴۰ هزار میلیارد منابع بانکی به بخش مسکن و ساختمان

0
۲۹۰ بازدید

در سال ۹۳ صورت گرفت:

تخصیص ۴۰ هزار میلیارد منابع بانکی به بخش مسکن و ساختمان

اگر چه در سال گذشته تسهیلات پرداختی بانکها به حوزه مسکن و ساختمان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در مقایسه با دوره قبل افزایش یافت؛ اما سهم دریافتی این بخش از کل منابع پرداختی کمترین نسبت از سال ۱۳۹۰ بوده است.از مجموع بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی که بانکها در سال ۱۳۹۳ به بخشهای مختلف اقتصادی اعطا کرده‌اند حدود ۴۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۱.۸ درصد کل منابع به حوزه مسکن و ساختمان اختصاص داشته است.این در حالی است که بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد در ادامه روند کاهش سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی بانکها، سال گذشته کمترین نسبت وام های دریافتی این بخش در طول چهار سال متوالی گذشته رقم خورده است.بر این اساس، بانکها در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۷ درصد از کل منابع ۲۰۰ هزار میلیاردی، سال ۱۳۹۱ حدود ۱۳.۵ درصد منابع ۱۹۵ هزار میلیاردی، سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۵.۲ درصد منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی و سال گذشته ۱۱.۸ درصد کل ۳۴۱ هزار میلیارد تومانی را به مسکن و ساختمان اختصاص داده‌اند.

با این حال با توجه به افزایش سطح کل تسهیلات پرداختی در چهار سال گذشته سهم مسکن و ساختمان با وجود کاهش نسبت سهم پرداختی، از لحاظ مبلغ رشد دارد به گونه ای که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از ۳۴.۱ به ۲۶.۴ ،۲۸.۷ و ۴۰.۴ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است.اما در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳، حدود ۲۱.۲ درصد معادل ۸۵۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات دریافتی در حوزه مسکن و ساختمان برای تامین سرمایه در گردش اختصاص یافت این در حالی است که بیشترین بخش هزینه منابع ۴۰ هزار میلیاری در خرید مسکن با حدود ۴۳ درصد و مبلغی نزدیک به ۱۷ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که ۱۶ درصد یعنی ۶۴۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی صرف “ایجاد” و ۱۱.۳ درصد معادل ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای “تعمیر” مسکن و ساختمان هزینه شده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=11899