کد خبر: 6542
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۳

تا زمان بررسی در شورای پول و اعتبار، دریافت کارمزد از کارت خوان ها منتفی است

تا زمان بررسی در شورای پول و اعتبار، دریافت کارمزد از کارت خوان ها منتفی است

تا هنگامي که طرح دريافت کارمزد از کارتخوانها در شوراي اول و اعتبار بررسي و مصوبه دولت اجرايي نشود اجراي اين طرح امکان‌پذير نيست.

احمدي دبيرکل بانک مرکزي گفت: بررسي هزينه‌هاي بانکداري الکترونيک براي سيستم بانکي و حوزه‌هاي تابعه و اقداماتي که در آينده قصد انجام آنها را داريم از جهت ليست امور تدابير جديد در اين خصوص يکي از راه کارهايي است که در برنامه ششم توسعه عملي خواهد شد.وي افزود: يکي از اين شيوه پرداخت از طريق تلفن همراه است که هزينه و سرمايه گسترده‌اي براي پرداختهاي خرد مردم از طريق تلفن همراه لازم دارد.دبير کل بانکداري در خصوص مبلغ ‏1206‏ ريالي که هنگام استفاده از کارتخوان کسر مي‌شود گفت: مبلغ ‏1206‏ ريال مانده‌گيري است و نبايد با کارمزد دستگاه‌هاي کارتخوان اشتباه گرفته شود.زيرا تا هنگام که طرح دريافت کارمزد از کارتخوانها در شوراي اول و اعتبار بررسي و مصوبه دولت اجرايي نشود اجراي اين طرح امکان‌پذير نيست.گفتني است مبلغ ‏1206‏ ريال مبلغ مانده‌گيري است و از زماني که اين مبلغ تعيين شد کاهش حدود ‏3‏ ميليوني داشته‌ايم.‏