کد خبر: 6887
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳
گروه : بازار مالی

بیمه ای ها از تشنج تا نظارت

بیمه ای ها از تشنج تا نظارت

محمودرضا امینی: روح سیاست های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی مبین آن است که دولت کوچک سازی شود و نظارت ها توسعه یابد، بخش خصوصی فعال تر شود تا بتواند تولید ثروت کند و مدیریت ریسک خود را افزایش دهد، مشارکت های عمومی رونق گیرد و ناظر و منظور یا حاکم و فعال اقتصادی نقش خود را در رونق و بهبود اقتصاد کشور مشخص کنند. اما؛ این چرخه گاهی بسیار پیچیده و ناممکن می شود؛ زیرا با وجود همه امیدها و باورهای شدنی، سوء مدیریت ها و خلأهای اقتصادی موجب می شود، کارهای شدنی، ناشدنی شود و به قول وزیر شجاع دولت، ناکارآمدی شکل بگیرد. موضوع بانک ها و بیمه ها اکنون یکی از مهم ترین گلوگاه های تصمیم گیری در عرصه اقتصادی کشور هستند؛ جالب این که ما وقتی مدعی می شویم می خواهیم سامان دهی کنیم، شمشیر قلع و قمع را به دست می گیریم. برای مثال؛ بیمه مرکزی به جان بیمه ها می افتد که خلاف می کنند و خلاف می کنند! و نتیجه این که هزاران میلیارد تومان که امانت مردم در اختیار بیمه هاست، مورد تردید و تشکیک عمومی قرار می گیرد.

این امر علاوه بر افزایش تشویش اذهان و ناراحتی عمومی، موجب اضمحلال و به هم پاشیدگی روند سرمایه گذاری می شود، به نحوی که آن را تا مرز ورشکستگی سوق می دهد.حال اگر به جای این نوع رفتار، در یک چارچوب زمانی منطقی مشکلات مطرح، و قرار گذاشته شود طرفین در این مدت زمانی مسائل را حل کنند، به جایی نخواهیم رسید که امروز مدعی شویم به جز بیمه مرکزی و یک بیمه دیگر، همه بیمه های خصوصی و خصولتی مشکل دارند و از یک سو بیمه گذار را با دغدغه رو به رو کنیم و از سوی دیگر سرمایه گذار را با ورشکستگی مواجه سازیم.آیا پسندیده نیست و زمان آن فرا نرسیده است که ما ناکارآمدی ها و عدم توانایی ها را بپذیریم و بر مبنای ظرفیت های ملی و ارزشی، خلأ و نقاط ضعف کار خود را مرتفع سازیم؟!