کد خبر: 10020
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

بیش از ‏‎۵۰‎درصد صنایع کوچک کشور تعطیل شده است

بیش از ‏‎۵۰‎درصد صنایع کوچک کشور تعطیل شده است

‎گروه توليد: دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي با بيان اينکه بيش از 50 درصد

صنايع کوچک کشور تعطيل شده است، گفت:‌ اکنون زمان توسعه صنايع کم آب‌بر است‎.‎
اکبر ترکان در جلسه توسعه و سرمايه گذاران اصفهاني که با حضور رئيس جمهور برگزار شد،با بيان اينکه به دليل بلوغ صنعتي در اصفهان بايد عصر فراصنعتي را در اين استان آغاز کرد، افزود: به تبع اين رشد بايد فرهنگ و پژوهش، کارآفريني، پول، بانک، تجارت و مراکز آموزشي نيز متناسب با اين موضوع تغيير کند‎.‎
دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ادامه داد: همه صحبت از گرفتاري ناشي از کم آبي مي‌کنند اما بايد به يک نکته توجه داشت که اکنون زمان توسعه صنايع کم آب‌بر است. اصفهان به مرحله اي از بلوغ صنعتي رسيده که آغاز دوره فراصنعتي را نويد مي‌دهد‎.‎
وي تاکيد کرد: اولين برنامه توسعه صنعتي کشور از سال 41 تا 46، دومين برنامه از سال 46 تا 51 و برنامه هاي سوم و چهارم صنعتي تا قبل از انقلاب در کشور ادامه داشت. کارشناسان برنامه‌هاي موقتي را در جهت صنعتي شدن تدوين کردند که از جمله آنها فولاد مبارکه اصفهان بود که به تبع آن دانشگاه‌هاي صنعتي شکل گرفت‎.‎
دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي افزود: در سال 52 براساس يک کار غيرکارشناسي و افزايش قيمت نفت از 6/2 دلار به 11 دلار برنامه پنجم توسعه ناموفق شد که در ادامه آن شاهد برباد رفتن برنامه‌هاي سوم و چهارم بوديم. اکنون نيز در پايان پنجم هستيم و همان اتفاق سال 52 مجدد در اقتصاد ايران با افزايش قيمت نفت و بالا رفتن قيمت دلار شکل گرفت. که اين اتفاق باعث ثابت نگه داشتن قيمت ارز شد و توليد داخلي در برابر هجمه واردات شکست خورد‎.‎
ترکان با بيان اينکه دنياي صنعتي از حال و هواي سال 1980 عبور کرده و وارد عصر فراصنعتي شده و در عصر فراصنعتي انسان در امتداد انديشه نرم افزار مي‌سازدتصريح کرد: براساس گفته هاي وزير صنعت، بيش از 50 درصد صنايع کوچک کشور تعطيل شده و يا با کمتر از ظرفيت خود کار مي کنند‎.‎