کد خبر: 4343
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۳
گروه : ایران

به جای تصویب طرح کاهش ناباروری مشوق هایی برای خانواده ها تعیین شود

به جای تصویب طرح کاهش ناباروری مشوق هایی برای خانواده ها تعیین شود


یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه با تصویب طرح کاهش ناباروری حتی یک نفر هم به جمعیت کشور اضافه نمی شود گفت: برای خانواده هایی که فرزند زیاد دارند مشوق تعیین شود.
به گزارش مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مؤید حسینی صدر در تذکر شفاهی با اشاره به تصویب بندهایی از طرح جلوگیری از ناباروری و افزایش جمعیت گفت: براساس آنچه امروز در مجلس تصویب کردیم حتی یک نفر هم به جمعیت اضافه نخواهد شد، اینگونه نمی توان با کاهش جمیعت مبارزه کرد.
وی با اشاره به اینکه باید مشوق هایی برای این مسئله گذاشته شود گفت: مثلا بگویند کسانی که فرزند زیاد دارند در اشتغال در اولویت هستند نه اینکه کسانی که خودشان صاحب قدرت هستند فرزندانشان خیلی زودتر از دیگران در جایگاه های شغلی مناسب قرار گیرند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در واگذاری زمین به افراد پرجمعیت اولویت صورت گیرد تا خانواده ها برای فرزندآوری تشویق شوند.
حسینی صدر با اشاره به اینکه امیدوارم مجلس ناخواسته قانونی را تصویب نکند که بعدها مشکلات قانونی دیگری به وجود آید گفت: در این طرح آمده است که رسانه ها اجازه تبلیغ فرزند کم یا ناباروری را ندارد در صورتی که براساس قانون رسانه ها دارای آزادی بیان هستند مگر اینکه مخالف حقوق عمومی و شرع اسلام مطلبی را بیان کنند.