کد خبر: 11137
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بهنوش ایران ۹ ماهه فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد

بهنوش ایران ۹ ماهه فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد

شرکت بهنوش ايران طي دوره 9 ماهه با اختصاص 795 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 102 درصد از پيش بيني هايش را محقق کرد.

شرکت بهنوش ايران پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 را با سرمايه 164 ميليارد و 608ميليون ريال در ارديبهشت ماه 93 بصورت حسابرسي شده و در مرداد 93 مبلغ 1340 ريال و در مرداد ماه 93 و در بهمن ماه 93 مبلغ 1080 ريال و در اسفند ماه 93 مبلغ 780 ريال اعلام کرده است و طي دوره 9 ماهه با اختصاص 795 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 102 درصد از پيش بيني هايش را محقق کرد.‏
بر اساس تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 4 بهمن ماه 93 افزايش سرمايه 45.8 درصدي شرکت (از مبلغ 164 ميليارد و 608 ميليون ريال به مبلغ 240 ميليارد ريال) از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران به تصويب رسيد.‏