یکشنبه 13 فروردین، 1402

کدخبر: 9823 15:42:30 1393-11-10
بروز پديده مهاجرت هاي گسترده با ادامه روند فعلي مديريت آب

بروز پديده مهاجرت هاي گسترده با ادامه روند فعلي مديريت آب

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
بروز پديده مهاجرت هاي گسترده با ادامه روند فعلي مديريت آب

بروز پديده مهاجرت هاي گسترده با ادامه روند فعلي مديريت آب

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

يک مقام مسئول در وزارت نيرو گفت: با وجود شرايط نامناسب ذخاير آب و خشکسالي هاي پياپي،

15 طرح فوري براي نجات ذخاير آبي کشور طراحي شده است.‏
محمدعلي مصطفوي اظهارداشت: وضعيت کنوني آب در کشور به شکلي است که اگر با همين روند ادامه يابد قطعا در آينده نزديک با بحران مواجه خواهيم شد، به همين دليل نياز است تا هماهنگي و مشارکت جامع در سطح کشور به وجود آيد.‏
اين مقام مسئول در وزارت نيرو با بيان اينکه بخش خصوصي يکي از بخش هاي مهم جهت حرکت در مسير خروج از بحران آب کشور محسوب مي شود گفت: اندازه گيري ميزان بارش ها در کشور به وسيله ابزار و تجهيزاتي صورت مي گيرد که از بخش خصوصي تامين مي شود و اين اندازه گيري نشان مي دهد که بارش ها وضعيت خوبي ندارد و در مقايسه با سال گذشته و دوره بلندمدت به ترتيب با کاهش 24 و 20 درصدي مواجه است.‏
وي افزود: اين وضعيت در حوضه هاي آبريز 6 گانه نيز متفاوت است، به گونه اي که تمرکز خشکسالي و کاهش شديد نزولات جوي در بخش هاي مرکزي که جمعيت بالاتري داشته و استان ها و کلانشهرهاي مهمي در آن وجود دارند به مراتب بيشتر است.‏
مصطفوي با تاکيد بر اينکه 7 سال خشکسالي و استفاده نادرست از منابع آب خسارت هاي جبران ناپذيري بر کشور وارد کرده است تصريح کرد: عدم توجه مصرف کننده ها در بخش هاي مختلف مصرف به خصوص شرب و کشاورزي شرايط بحراني را پديد آورده است. ‏
وي تاکيد کرد: با اين روند تا 20 سال آينده کشور با پديده مهاجرت هاي گسترده و سنگين مواجه خواهد شد و آبخوان هاي زيرزميني که در حال کاهش روزافزون و شديد است از ميان خواهد رفت و اين مسئله خسارت و زياني است که ديگر قابل جبران نخواهد بود.‏
مصطفوي به برنامه هاي اجرايي دولت يازدهم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در شوراي عالي آب که با حضور رئيس جمهور تشکيل مي شود مصوباتي انجام شده که يکي از آنها طرح احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني است که اين طرح از 15 پروژه مختلف تشکيل مي شود و حضور بخش خصوصي براي حداقل دو پروژه از اين طرح عظيم ضروري و حياتي است.‏
وي ادامه داد: ظرفيت بزرگي براي کار در کشور ايجاد شده و انتظار دولت از بخش خصوصي اين است که در زمينه توليد، تامين و تجهيز خود را آماده کند و اگر نياز باشد از خارج کشور ابزار و ادوات مورد نياز را تامين نمايد.‏
اين مقام مسئول در وزارت نيرو تصريح کرد: با توجه به ديدگاه کشور و در سالي که به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي است، قطعا انتظار استفاده از ظرفيت هاي داخلي است و اگر دانش و فناوري در بيرون از کشور وجود دارد بايد در داخل نيز آن فناوري ساخته و توليد شود.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |