کد خبر: 6922
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳
گروه : ایران

با تصویب مجلس؛ وزیر دادگستری مسوول تمامی مسایل در روابط قوه قضاییه با دولت و مجلس شد

با تصویب مجلس؛  وزیر دادگستری مسوول تمامی مسایل در روابط قوه قضاییه با دولت و مجلس شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: وزیر دادگستری مسوول تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه است و در قبال تمامی مسایل مربوط به روابط این قوه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف به پاسخگویی به مجلس است

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با بررسی طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدو شصت(160) قانون اساسی، وظایف وزیر دادگستری را مشخص کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس در ماده یک این طرح، وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رییس قوه قضاییه به رییس جمهوری پیشنهاد می شود، انتخاب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود.

نمایندگان مجلس همچنین در ماده 2 این طرح مصوب کردند که وزیر دادگستری مسوولیت تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده دار امور ذیل است:

الف) ارایه لوایح قضایی تهیه شده توسط رییس قوه قضاییه به دولت و پیگیری برای تصویب آنها

ب) دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسایل مربوط به قوه قضاییه

پ) پیگیری تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسایل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیات وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و دستگاه های اجرایی

ت) هماهنگی در امور بین الملل درباره تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و رییس قوه قضاییه

نمایندگان مجلس در تبصره این ماده مقرر کردند: اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رییس قوه قضاییه و دفاع و اظهارنظر در مورد لوایح و طرح های قضایی توسط نماینده رییس قوه قضاییه نیست.

مجلسی ها در ماده 3 این طرح نیز تصویب کردند: آن بخش از برنامه های قوه قضاییه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیات وزیران است، پس از تایید رییس قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به هیات دولت ارایه می شود.

با تصویب مجلسی ها در ماده 4 این طرح، وزیر دادگستری در قبال تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.