کد خبر: 10359
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳

ایرلاین ها پول سوخت نمی دهند‏

ایرلاین ها پول سوخت نمی دهند‏

بدهی ها به شرکت پخش از ۷۵۵ میلیارد تومان هم گذشت

گروه امورزیربنایی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه میزان بدهی ایرلاین ها از ۷۵۵ میلیارد تومان فراتر رفته است، اعلام کرد: بیش از ۷۸ درصد بدهی ها مربوط به شرکت های هواپیمایی آسمان، ماهان و ایران ایر است.‏ رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با وجود تسهیلات اختصاص یافته به شرکت های هواپیمایی در جهت تقسیط بدهی های گذشته ایرلاین ها، متاسفانه میزان بدهی آنان همچنان رو به افزایش است.‏ داود عربعلی تصریح کرد: بر اساس صورتجلسه تنظیمی با حضور نمایندگان کلیه شرکت های هواپیمایی داخلی و سازمان هواپیمایی کشوری، مقرر شد بدهی های ایرلاین ها تا پایان سال‎۹۲‎‏ به صورت تقسیطی یرداخت شود و در سال‎۹۳‎‏ نیز پس از انعقاد قرارداد و ارایه ضمانت نامه در پایان هر ماه تسویه شود.‏ وی گفت: بیش از ‏‎۷۸‎‏ درصد بدهی ها مربوط به شرکت های هواپیمایی آسمان، ماهان و ایران ایر است.‏ عربعلی قیمت سوخت تحویلی به شرکتهای هواپیمایی را از ابتدای امسال تا تاریخ ‏‎۲۵‎‏ بهمن ماه، بیش از ‏‎۴۳۸‎‏ میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار کرد: میزان پرداختی شرکتها در سال جاری رقمی بالغ بر ‏‎۲۲‎‏ میلیارد تومان بوده است که این رقم ‏‎۵۱‎‏ درصد از بدهی امسال ایرلاین ها را پوشش می دهد.‏ شرکت هواپیمایی آسمان دو هزار و ‏‎۱۹۸‎‏ میلیارد ریال، شرکت هواپیمایی ماهان یکهزار و‎۸۸۰‎میلیارد ریال، شرکت هواپیمایی ایران ایر یکهزار و ‏‎۸۵۲‎‏ میلیارد ریال، شرکت هواپیمایی ایران ایر تور ‏‎۴۴۲‎‏ میلیارد ریال و شرکت هواپیمایی تابان ‏‎۳۲۴‎‏ میلیارد ریال بدهی دارند.‏