کد خبر: 6388
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۳

ایران به جمع کشورهای استفاده کننده از پول مجازی می پیوندد

ایران به جمع کشورهای استفاده کننده از پول مجازی می پیوندد

گروه نهاد هاي مالي: معاون تنظيم مقررات مرکز ملي فضاي مجازي گفت که سياست هاي اوليه براي استفاده از پول مجازي در مرکز ملي فضاي مجازي درحال تدوين است و

به زودي ايران به جمع کشورهاي استفاده کننده از پول مجازي مي پيوندد.پول مجازي (بيت کوين) يک شبکه مالي برخط است که به عنوان نخستين شبکه مالي باز دنيا شناخته مي شود.در اين شبکه نيز مانند شبکه هاي پرداخت سنتي مانند کارت اعتباري "ويزا" يا "مستر کارت" يا کارت هاي شتاب در کشور مي توان خدمات مالي از جملات انتقال وجه از طريق کارت به کارت انجام داد.سعيد مهديون روز جمعه در مورد استفاده از پول مجازي در ايران گفت : در روزهاي اخير معاونت تنظيم مقررات مرکز ملي فضاي مجازي سياست هاي کلي در مورد پول مجازي را در دستور کار خود قرار داده است.وي خاطرنشان کرد که هم اکنون پنج طرح در سطح کميته هاي تخصصي و کارشناسي اين معاونت در مورد پول مجازي تهيه شده است که در هرکدام از اين برنامه ها مزايا و معايب پول مجازي ( بيت کوين) تبيين شده است.وي افزود: در اين طرح ها نحوه برخورد کشورهاي مختلف با پول مجازي مطرح و پيشنهاد کارشناسي در هرکدام از اين طرح ها ارايه شده است .معاون تنظيم مقررات مرکز ملي فضاي مجازي خاطرنشان کرد: قرار است تا يکي از اين طرح هاو يا ترکيبي از آن ها بعد از تصويب در کميسيون تنظيم مقررات مرکز ملي فضايي در شوراي عالي فضاي مجازي مطرح و تصويب شود.‏

وي افزود: همچنين در مرحله بعدي سياست هاي کلي براي رواج پول مجازي در کشور تدوين و ابلاغ مي شود و در آن زمان است که مي توان زمان بندي را براي همه گير شدن اين نوع پول ها تعيين کرد.مهديون هزينه کرد آسان پول مجازي را يکي از مزاياي استفاده از پول مجازي عنوان کرد و گفت: در اين نوع تراکنش مالي نياز به ارز و يا پول واقعي در فضاي واقعي و در مقايسه با پول کاغذي و کارت هاي الکترونيکي وجود ندارد و اين امر استفاده از پول را ساده مي کند.معاون تنظيم مقررات مرکز ملي فضاي مجازي گفت: درحال حاضر بزرگترين نگراني در مورد استفاده از پول مجازي اين است که در صورت رخ دادن هرگونه مشکل مالي در سرمايه گذاري پول مجازي در کشور ، نمي توان از سرمايه گذاران حمايت مالي کرد.به گفته وي استفاده از پول مجازي در سال هاي گذشته روند پر فراز و فرود زيادي را طي کرده و براي مثال ارزش آن چندبرابر شده و در مرحله بعدي کاهش يافته است و در صورتي که بتوان مقررات و سياست هاي حمايتي از آن ارايه کنيم مي توان شاهد افزايش سرمايه گذاري در اين زمينه باشيم.‏