کد خبر: 10918
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۳

اوراق ۳۰۰میلیارد تومانی رایتل در راه فرابورس

اوراق ۳۰۰میلیارد تومانی رایتل در راه فرابورس

اوراق 300میلیارد تومانی رایتل در راه فرابورس

پس از استقبال از انتشار اوراق رایتل در سال گذشته از سوی سرمایه گذاران ، در سال جاری نیز اوراق اجاره رایتل از سوی این اپراتور تلفن همراه به عنوان بزرگترین اوراق اجاره صکوک منتشر می شود. علی سنگینیان اظهارداشت: با توجه به این تجربه موفق و استقبال سرمایه گذاران از این اوراق، در هجدهم اسفندماه امسال نیز 300 میلیارد تومان اوراق اجاره رایتل به منظور تامین منابع لازم جهت خرید تجهیزات سایت های مخابراتی از سوی شرکت خدمات ارتباطی رایتل در بازار سوم فرابورس منتشر می شود.  به گفته وی؛ پذیره نویسی این اوراق از هجدهم اسفندماه آغاز و تا بیستم اسفندماه به مدت دو روز ادامه دارد. وی مبلغ اسمی هر ورقه رایتل را 100 هزار تومان ذکر کرد و در خصوص ویژگی های این اوراق، ابراز داشت: این اوراق سه ماهه 22 درصد با نام و قابل معامله در فرابورس است.

به گفته مدیرعامل تامین سرمایه امین، با توجه به تاریخ انتشار آوراق در هجدهم اسفندماه 93، زمان سررسید این اوراق هجدهم اسفندماه 97 در نظر گرفته شده است، بر این اساس طی عمر  4 ساله این اوراق، اجاره بها به عنوان سود به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود که موعد پرداخت سود هر سه ماه یکبار است.