انتشار پرتفوی یک ماهه “ورنا”‏

0
۲۶۷ بازدید

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۳ معادل ۵۱۰ میلیارد و ۶۷۹ میلیون ریال افزایش یافت.

شرکت سرمایه گذاری رنا با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۳ به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۶ هزار و ۱۸۹ میلیارد و ۴۱۹ میلیون ریال و ارزش بازار پنج هزار و ۷۴ میلیارد و ۴۷ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.گفتنی است طی دوره یک ماهه یاد شده بهای تمام شده آن بدون تغییر ماند.‏

درحالی که ارزش بازار آن طی همین دوره معادل۵۱۰ میلیارد و ۶۷۹ میلیون ریال افزایش یافت و به پنج هزار و ۵۸۴ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال محاسبه شد.این شرکت در مهر ماه تعدادی از سهام شرکت بورسی چادر ملو را با بهای تمام شده ۵۹۴ میلیون ریال تحصیل کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۹۴ میلیون ریال و مبلغ ۵۹۴ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت هیچ سودی کسب نکرد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=6526