کد خبر: 6526
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۳

انتشار پرتفوی یک ماهه “ورنا”‏

انتشار پرتفوی یک ماهه “ورنا”‏

ارزش بازار شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا در دوره يک ماهه منتهي به 30 مهر ماه 93 معادل 510 ميليارد و 679 ميليون ريال افزايش يافت.

شرکت سرمايه گذاري رنا با انتشار صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاريها در دوره يک ماهه منتهي به 30 مهر ماه 93 به صورت حسابرسي نشده اعلام کرد در ابتداي دوره ياد شده تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده 6 هزار و 189 ميليارد و 419 ميليون ريال و ارزش بازار پنج هزار و 74 ميليارد و 47 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت.گفتني است طي دوره يک ماهه ياد شده بهاي تمام شده آن بدون تغيير ماند.‏

درحالي که ارزش بازار آن طي همين دوره معادل510 ميليارد و 679 ميليون ريال افزايش يافت و به پنج هزار و 584 ميليارد و 726 ميليون ريال محاسبه شد.اين شرکت در مهر ماه تعدادي از سهام شرکت بورسي چادر ملو را با بهاي تمام شده 594 ميليون ريال تحصيل کرد و طي همين دوره تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده 594 ميليون ريال و مبلغ 594 ميليون ريال واگذار کرد و از اين بابت هيچ سودي کسب نکرد.‏