کد خبر: 11799
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۴

انتشار نخستین پیش بینی های ۹۵ “وپترو”

انتشار نخستین پیش بینی های ۹۵ “وپترو”

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی نخستین پیشبینی سال مالی 95 را در مقایسه با پیش بینی سال مالی قبل کاهشی اعلام کرد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی نخستین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 95 را مبلغ 110 ریال اعلام کرده است. همچنین این شرکت پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی پس از کسر سهم اقلیت برای سال مالی مذکور را مبلغ 202 ریال اعلام کرده است. بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره این شرکت تصمیم‌دارد 10درصد سود خالص سال مالی 95 را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.