کد خبر: 6088
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۳

اقتصاد ایران سرمایه داری است ‏

اقتصاد ایران سرمایه داری است ‏

گروه توسعه: پک يک کارشناس مسايل اقتصادي ايجاد يک نظام تعاوني در اقتصاد ايران را به دلايل مختلف، مشکل و دور از انتظار دانست.‏

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون مرکز، بايزيد مردوخي در خصوص شرايط تحقق سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد ملي، با بيان مطلب فوق اظهار داشت: يکي از دلايل اين موضوع اين است که اقتصاد ايران از مرحله سنتي که بتواند به طرف يک نظام تعاوني حرکت کند و بي غل و غش باشد، گذشته است.‏
وي افزود: اقتصاد ايران يک اقتصاد سرمايه داري است که در آن شکل گيري نظام تعاوني بسيار مشکل است.‏
اين کارشناس مسايل اقتصادي اظهار تاسف کرد: گاهي شاهد شکل گيري نوع کاذب تعاوني ها هستيم.‏
مردوخي ادامه داد: به علت سيستم بانکي موجود در کشور، نظام اقتصادي به طور عام و سيستم بازار نمي توان انتظار يک اقتصاد واقعي تعاوني را در کشور داشت.‏
اين کارشناس گفت: تعاوني ها بايد بر اساس يک منطق تشکيل شوند و همه اعضاي آن داراي راي برابر باشند.
گروه توسعه: پک يک کارشناس مسايل اقتصادي ايجاد يک نظام تعاوني در اقتصاد ايران را به دلايل مختلف، مشکل و دور از انتظار دانست.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون مرکز، بايزيد مردوخي در خصوص شرايط تحقق سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد ملي، با بيان مطلب فوق اظهار داشت: يکي از دلايل اين موضوع اين است که اقتصاد ايران از مرحله سنتي که بتواند به طرف يک نظام تعاوني حرکت کند و بي غل و غش باشد، گذشته است.‏
وي افزود: اقتصاد ايران يک اقتصاد سرمايه داري است که در آن شکل گيري نظام تعاوني بسيار مشکل است.‏
اين کارشناس مسايل اقتصادي اظهار تاسف کرد: گاهي شاهد شکل گيري نوع کاذب تعاوني ها هستيم.‏
مردوخي ادامه داد: به علت سيستم بانکي موجود در کشور، نظام اقتصادي به طور عام و سيستم بازار نمي توان انتظار يک اقتصاد واقعي تعاوني را در کشور داشت.‏
اين کارشناس گفت: تعاوني ها بايد بر اساس يک منطق تشکيل شوند و همه اعضاي آن داراي راي برابر باشند.