کد خبر: 10011
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

افزایش ۵۸ درصدی فروش سفته و برات در دو ماه

افزایش ۵۸ درصدی فروش سفته و برات در دو ماه

در دوماه پاياني پاييز ، ميزان فروش سفته و برات 58 درصد افزايش يافت و از منفي 30.9 درصدي آبان به مثبت 27.2 درصد در آذرماه رسيد.

در 9 ماهه اول امسال حدود 102 ميليارد و 300 ميليون تومان سفته در تهران فروخته شد. بنابر اعلام بانک مرکزي ميزان سفته و برات فروخته شده در 9 ماه اول امسال نسبت به مشابه سال گذشته 51.4 درصد افزايش دارد. همچنين در آخرين آمار حدود 13 ميليارد و 400 ميليون تومان سفته و برات در آذرماه امسال در تهران فروخته شد که نسبت به آبان‌ماه حدود 27.2 درصد و نسبت به آذرماه سال گذشته 73.2 درصد رشد دارد. اما از فروردين‌ماه تا آذرماه سال جاري بيشترين افزايش حجم فروش سفته و برات مربوط به ارديبشهت‌ماه است که نسبت به ماه قبل 194.9 درصد افزايش دارد. در عين حال بيشترين کاهش فروش سفته و برات در تهران در فروردين‌ماه رخ داده که 63.8 درصد نسبت به اسفند‌ماه سال 1392 کمتر شده است. ‏