کد خبر: 7083
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳

استاندار تهران:هیچ گزارشی مبنی بر آلودگی آب شرب تهران دریافت نشده است

استاندار تهران:هیچ گزارشی مبنی بر آلودگی آب شرب تهران دریافت نشده است

استاندار تهران با تاکید بر سلامت آب شرب مصرفی در شهر تهران، گفت: تاکنون هیچ گزارش و موردی مبتنی بر وجود آلودگی در شبکه آب لوله کشی شهر تهران دریافت و مشاهده نشده است‎.‎

‎'‎سید حسین هاشمی' در گفتگو با ایران افزود: در همین ارتباط و براساس بررسی های کارشناسی انجام شده، سلامت آب شرب مصرفی در پایتخت مورد تایید سازمان استاندارد و متولیان آب و فاضلاب استان تهران است‎.‎
وی با اشاره به کاهش سطح منابع آبی استان تهران، اظهار کرد: ۷۰ درصد آب شرب مصرفی شهر تهران از طریق سدهای موجود در استان و ۳۰ درصد نیاز مابقی نیز از طریق چاههای حفر شده تامین می شود‎.‎
استاندار تهران با اشاره کاهش نزولات جوی و کاهش سطح آب ذخیره شده در پشت سدهای استان، تصریح کرد: همین امر موجب شده که درحال حاضر ۴۰ درصد آب مصرفی شهر تهران از طریق ذخیره سدها و ۶۰ درصد نیز از محل چاههای حفر شده تامین شود‎.‎
استاندار تهران تاکید کرد: به رغم اینها تاکنون هیچ گزارش مستندی در خصوص آلوده بودن آب شرب مصرفی شهر تهران از طریق مبادی مسوول و ذیربط دریافت نشده است‎.‎
هاشمی به شهروندان تهرانی اطمینان داد که آب شبکه لوله کشی شهر تهران کاملا بهداشتی است و هیچ گونه مشکل و آلودگی ندارد‎.‎