کد خبر: 12319
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
گروه : کشاورزی

آمریکا نصف ایران صادرات پسته دارد

آمریکا نصف ایران صادرات پسته دارد

85 درصد از پسته ایران صادر می شود؛ در حالی که رقم صادرات این محصول در آمریکا 40 درصد است.

رئیس انچمن پسته ایران محصول پسته سال جاری را مانند سال گذشته متناسب ارزیابی کرد.

محسن جلال پور در گفتگو با ایلنا؛ در خصوص پیش بینی محصول پسته سال جاری، اظهار کرد:بر اساس تجربه ای که در سال های گذشته کسب کرده ایم، محصول پسته در سال جاری، با توجه به وضعیت آب و هوایی وشرایط باغات را حول و حوش محصول پارسال یعنی نزدیک به 200 هزار تن، پیش بینی می کنیم.

وی در خصوص صادرات پسته در سال گذشته، گفت:بین 200 تا 210 هزار تن پسته در سال 1393 برداشت شد که 30 تا 40هزار تن به مصرف داخلی رسید و نزدیک به 110 هزار تن نیز صادر شده است.

رئیس انچمن پسته ایران رقم پسته کهنه (پسته های باقی مانده سال 1393) در انبار ها را 40 هزار تن اعلام کرد و افزود: ایران در مقایسه با آمریکا رتبه اول صادرات را دارد و علت آن را می توان مصرف داخلی این محصول در ایران را در مقایسه با آمریکا عنوان کرد.

وی افزود: 85 درصد از پسته ایران صادر می شود؛ در حالی که رقم صادرات این محصول در آمریکا 40 درصد است؛ یعنی 60 درصد از محصول پسته در آمریکا به مصرف داخلی می رسد.

رئیس انچمن پسته ایران، نرخ هر کیلو پسته در بازارهای اروپا را 10 دلار و در چین 8.5 دلار عنوان کرد.