کد خبر: 9971
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

آخرین وضعیت پرداخت وام در بانک‌ها

آخرین وضعیت پرداخت وام در بانک‌ها

مانده تسهيلات پرداختي از سوي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در پايان 9 ماهه امسال به بيش از 554 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

با هدفگذاري بانک مرکزي براي پرداخت 285 هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي شبکه بانکي در سال جاري، در حالي تا آبان ماه بيش از 206 هزار ميليارد تومان از اين وعده محقق شده که مانده تسهيلات اعطايي نيز با رشد 11 درصدي نسبت به انتهاي سال قبل همراه بوده است. از مجموع مانده 504 هزار و 507 ميليارد توماني تسهيلات پرداخت شده در بانکها و موسسات اعتباري در پايان آذرماه، بيشترين سهم در قالب عقد مشارکت مدني پرداخت شده است. اين در حالي است که حدود 215 هزار ميليارد تومان از مانده تسهيلات اعطايي مربوط به مشارکت مدني است که نسبت به اسفند سال گذشته هشت درصد افزايش دارد. فروش اقساطي، دومين عقد کاربردي بين بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات بوده و با رشد 14.9 درصدي بيش از 166 هزار ميليارد تومان تسهيلات در اين قالب پرداخت شده است.‏

اما با توجهي که در سال جاري به تسهيلات قرض الحسنه شد و در صدر آن پرداخت وام ازدواج در بيش از 20 بانک از سرگرفته شده، مانده اين تسهيلات نيز در پايان 9 ماهه سال از رشد 9.2 درصدي برخوردار بوده و به حدود 28 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است. يکي از بيشترين رشدها در مانده تسهيلات پرداختي به سرمايه‌گذاري مستقيم اختصاص دارد که نسبت به سال گذشته 16.2 درصد افزايش يافته و سهم 5350 ميليارد توماني را در بين کل پرداختي ها در اختيار دارد. دو عقد مصرفي در بانکها و موسسات اعتباري هم با کاهش همراه بوده اند. به گونه اي که مانده تسهيلات اعطايي در قالب مشارکت حقوقي با ريزش 0.4 درصدي به 15 هزار 782 ميليارد تومان و مانده پرداختي هاي مضاربه با کاهش 1.1 درصدي به 14 هزار و 412 ميليارد تومان رسيد. آمار بانک مرکزي نشان مي دهد که مانده تسهيلات پرداخت شده در قالب جعاله نيز در پايان آذرماه با رشد 7.2 درصدي حدود 26 هزار و 830 ميليارد تومان و اجاره به شرط تمليک هم با افزايش 13.2 درصدي به 2787 ميليارد تومان رسيد. اما نزديک به 77 هزار و 400 ميليارد تومان از مانده 554 هزار ميلياردي تسهيلات اعطايي بانکها و موسسات مالي و اعتباري در پايان 9 ماهه امسال با رشد 18 درصدي در ساير عقود پرداخت شده است. ‏