پنج شنبه 20 بهمن، 1401

آرشیو برچسب: کسری بودجه


بنزین باید لیتری ۱۷۰۰ تومان گرانتر شود!

09:01:00 1401-11-03

بنزین، قیمت بنزین، افزایش قیمت بنزین، فریدمن، کسری بودجه، تورم، دولت، افزایش نقدینگی، جهان اقتصاد

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |