شنبه 08 بهمن، 1401

آرشیو برچسب: نرخ بیکاری


بیشترین نرخ بیکاری در کدام استان ثبت شد؟

12:10:00 1401-11-08

نرخ بیکاری، بیشترین نرخ بیکاری، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری کردستان

کاهش نرخ بیکاری در نوزده استان!

07:36:00 1401-11-08

نرخ بیکاری، بیکاری، کاهش نرخ بیکاری، اخبار روز، جهان اقتصاد

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |