|آرشیو خبرها

بازگشت کوپن تا ١۶ درصد به تورم اضافه می‌کند

بازگشت کوپن تا ١۶ درصد به تورم اضافه می‌کند

۰۸ مهر ۱۳۹۹

یک اقتصاددان گفت: با اضافه شدن ۴۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه، انتظار می رود ۱۲ تا ۱۶ واحد درصد به تورم موجود اضافه شود؛ بنابراین اجرای این طرح قرار گرفتن کشور در مسیر ابرتورم را تسهیل خواهد کرد.