|آرشیو خبرها

ساعت سامان چکاوک در بانک آینده تغییر کرد

ساعت سامان چکاوک در بانک آینده تغییر کرد

۲۸ خرداد ۱۴۰۱

با توجه به تغییر ساعات کاری بانک‌ها و ادارات به‌منظور مصرف بهینه برق و بنا بر ابلاغیه جدید اداره معاملات ریالی بانک مرکزی ج.ا.ایران، ساعت کاری سامانه چکاوک بانک آینده تغییر کرد.

تعداد چک های برگشتی ۳۲.۵ درصد بالارفت

تعداد چک های برگشتی ۳۲.۵ درصد بالارفت

۰۶ دی ۱۴۰۰

در آبانماه امسال در کل کشور بیش از ۶۰۸ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی حدود ۲۹ هـزار و ۴۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد و ارزش ۹۶.۵ درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.  

چند درصد چک رمزدار مبادله شد؟

چند درصد چک رمزدار مبادله شد؟

۲۸ مهر ۱۴۰۰

از نظر مبلغی نیز، از ۳۵۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بیش از ۱۳۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است.

چند درصد چک های وصولی رمزدار بود؟

چند درصد چک های وصولی رمزدار بود؟

۰۱ مهر ۱۴۰۰

در مرداد امسال در کـل کشـور بیش از ۴۲۱ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بالغ بر ۹۳ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲ و ۷‌.۴ درصد کاهش داشته است.

تعداد چک های رمزدار وصول شده ۸.۳ درصد رشد کرد

تعداد چک های رمزدار وصول شده ۸.۳ درصد رشد کرد

۱۸ مرداد ۱۴۰۰

در خرداد امسال در کـل کشـور ۵۴۵ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۳ و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.

۵۶.۴ درصد از چک های وصولی عادی هستند

۵۶.۴ درصد از چک های وصولی عادی هستند

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

از ۴۰۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در اسفند پارسال ۵۶.۴ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۴۳.۶ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.