|آرشیو خبرها

عرضه بازار اجاره کم می شود

عرضه بازار اجاره کم می شود

۰۳ خرداد ۱۴۰۱

کارشناس حوزه مسکن گفت:
با توجه به کوچ مستاجرین به حاشیه شهرها این مناطق نیز ازیک ظرفیتی برخوردارهستند و دربحث اجاره بها قانون مکمل قانون مالیات برخانه‏های خالی است یعنی تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای منافعی را برای افراد دربحث اجاره به همراه دارد که به اجاره واحد مسکونی اقدام می‏کنند اما در مقابل آن اگر فردی خانه را خالی نگهدارد آن طور که باید قانون تصویب شده کارآمد نخواهد بود و این امرموجب خواهد شد که ترجیح عده‌ای خالی نگهداشتن ملک مودنظرشان باشد و به موجب این امر ظرفیت بازار اجاره دربخش عرضه کاهش پیدا می‏کند.