|آرشیو خبرها

منتظر خبرهای خوب در خصوص  پرتاب ماهواره باشید

منتظر خبرهای خوب در خصوص پرتاب ماهواره باشید

۲۷ آذر ۱۴۰۰

وزیر ارتباطات گفت: برای توسعه این صنعت تمام ظرفیت‌ها پای کار آمده‌اند و پرتاب ماهواره، تازه شروع این نقشه راه است. صنعت فضایی روی زمین، خاک بازی است و تا زمانی که ماهواره پرتاب نشود نمی‌توان از پیشرفت صحبت کرد.