|آرشیو خبرها

تصمیم جدید سازمان مالیاتی برای حمایت از مؤدیان

تصمیم جدید سازمان مالیاتی برای حمایت از مؤدیان

۳۱ خرداد ۱۴۰۱

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی گفت: مودیان تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، در نتیجه اگر مودی وجود داشته باشد که براساس اطلاعات تراکنش‌های بانکی که در سال ۱۴۰۰ داشته، تا پایان مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ را به سازمان تسلیم کند، قطعا مودی خوش‌حساب محسوب خواهد شد و به عنوان مودی که فرار مالیاتی دارد با او برخورد نمی‌شود.

سال گذشته هر کسبه چقدر مالیات پرداخت کرد؟

سال گذشته هر کسبه چقدر مالیات پرداخت کرد؟

۲۸ خرداد ۱۴۰۱

رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی گفت:پیش از این صاحبان مشاغل هر چه میزان که در سال‌های گذشته مالیات می‌پرداختند در سال جدید هم میزان مالیات با ضرب در یک ضریبی افزایش ٨ تا ١٢ درصدی پیدا می‌کرد. اما امسال اتفاق دیگری افتاده و معیار مالیات میزان فروش تعیین شده‌ است. 

مالکان خانه های خالی منتظر جریمه باشند

مالکان خانه های خالی منتظر جریمه باشند

۲۵ خرداد ۱۴۰۱

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت:باید اقداماتی صورت گیرد که خانه‌های خالی پر هزینه شود از این رو شناسایی، محاسبه مالیات و وصل مالیات در دستور کار است، وزارت راه و شهرسازی متولی شناسایی خانه‌های خالی و وظیفه سازمان مالیاتی محاسبه مالیات و وصول آن است.

باز هم خبری از تقسیط و بخشش مالیاتی نشد

باز هم خبری از تقسیط و بخشش مالیاتی نشد

۰۸ آذر ۱۳۹۹

طبق قوانین مالیاتی، پرداخت مالیات و تعیین نرخ آن براساس میزان درآمد افراد و به صورت پلکانی است؛ یعنی هر چه بر میزان درآمد افراد افزوده شود، مالیات بیشتری هم باید پرداخت کند.