|آرشیو خبرها

سرگردانی کاربران از گرانی اینترنت

سرگردانی کاربران از گرانی اینترنت

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

به رغم انتقادهای متعدد نسبت به افزایش تعرفه بسته ‏های اینترنت از سوی اپراتورها باید راه حلی مناسب برای این موضوع پیاده سازی شود و تا یافتن راه حلی برای این مساله گویا این ماجرا ادامه دارد…