چهارشنبه 09 اسفند، 1402

آرشیو برچسب: هزینه ماهیانه


زنگ خطر برای بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی

19:52:00 1402-04-24

مجلس، دولت، سازمان تامین اجتماعی، هزینه ماهیانه، صندوق تامین اجتماعی، جمعیت کشور، بیمه، درمانگاه، حقوق بازنشستگان، اخبار روز، جهان اقتصاد،

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |