|آرشیو خبرها

اولویت بانک کشاورزی تامین منابع ارزی نهاده های کشاورزی است

اولویت بانک کشاورزی تامین منابع ارزی نهاده های کشاورزی است

۰۱ خرداد ۱۴۰۱

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی گفت: تامین منابع ارزی واردات نهاده های کشاورزی از اولویت های این بانک است و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارز مورد نیاز نهاده های کشاورزی تامین خواهد شد.