|آرشیو خبرها

نمایندگان با کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه موافقت کردند

نمایندگان با کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه موافقت کردند

۲۷ آبان ۱۳۹۹

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تاکنون اراده و تصمیمی برای اصلاح ساختار از طرف دولت وجود نداشته است. در این طرح هم مواد خوبی آمده ولی اساس اصلاح ساختار بودجه، نظام مالیاتی، شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت است.