|آرشیو خبرها

اجاره‌بها با دستور کنترل نمی‌شود

اجاره‌بها با دستور کنترل نمی‌شود

۳۰ خرداد ۱۴۰۱

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان عنوان کرد:سیاستهای دستوری و تکلیفی برای حوزه اجاره‌بها راهگشا نیست به همین دلیل در بستههای تدوین شده از سوی دولت و پیشنهادات مطرح شده انبوه سازان، تلاش شده است که بخشی از تولیدات واحدهای مسکونی، قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن بخش از اهداف خود را به واحدهای مسکونی اختصاص دهند که در اختیار اقشار کم‌درآمد جامعه یا زوجهای جوان  قرار گیرد تا بتوانند آنها به نوعی از این امکانات استفاده کنند و در ادامه با تقویت ساختارهای اقتصادی درون خانواده بتوانند از نعمت یک واحد مسکونی بهره‌مند شوند بنابراین موثرترین شیوه، دخالت دولت از طریق ایجاد و تولید واحدهای مسکونی است که در میان مدت میتواند به عنوان هدف برای گروههای کم درآمد مد نظر قرار گیرد.

عرضه بازار اجاره کم می شود

عرضه بازار اجاره کم می شود

۰۳ خرداد ۱۴۰۱

کارشناس حوزه مسکن گفت:
با توجه به کوچ مستاجرین به حاشیه شهرها این مناطق نیز ازیک ظرفیتی برخوردارهستند و دربحث اجاره بها قانون مکمل قانون مالیات برخانه‏های خالی است یعنی تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای منافعی را برای افراد دربحث اجاره به همراه دارد که به اجاره واحد مسکونی اقدام می‏کنند اما در مقابل آن اگر فردی خانه را خالی نگهدارد آن طور که باید قانون تصویب شده کارآمد نخواهد بود و این امرموجب خواهد شد که ترجیح عده‌ای خالی نگهداشتن ملک مودنظرشان باشد و به موجب این امر ظرفیت بازار اجاره دربخش عرضه کاهش پیدا می‏کند.

هیچ کاری برای حوزه مسکن انجام نشده است

هیچ کاری برای حوزه مسکن انجام نشده است

۰۱ خرداد ۱۴۰۱

کارشناس حوزه مسکن درگفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد؛
فاقد برنامه منسجم اقتصادی متاثر از اقتصاد کلان در حوزه مسکن بوده‌ایم. طبیعی است؛ با این شرایط نرخ رشد و تورم در مسکن و سایر کالاها تداوم خواهد یافت.

اجاره‌بهای مسکن درآستانه بحرانی عظیم

اجاره‌بهای مسکن درآستانه بحرانی عظیم

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارشناس ارشد اقتصاد مسکن :
مهار افسارگسیختگی در بازار اجاره بها مسکن، اعطای تسهیلات ودیعه نیست چرا که این فرآیند یک اقدام اشتباه است و خود این مساله به یک معضل اساسی تبدیل شده است و با اعطای ودیعه مسکن پس از سال‏ها با بحرانی بزرگ مواجه خواهیم شد، حتی اکنون هم حوزه مسکن بحرانی شده است.