|آرشیو خبرها

۷۰۰ میلیون دلار سهم صادرات استان مرکزی در سال جاری

۷۰۰ میلیون دلار سهم صادرات استان مرکزی در سال جاری

۰۸ بهمن ۱۳۹۹

مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: از مجموع ۲۷ هزار و ۲۳۵ فقره اظهارنامه صادراتی، ۱۲ هزار و ۷۲۷ فقره اظهارنامه به ارزش بیش از ۳۸۳ میلیون دلار مربوط به عملکرد گمرک منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان و ۸۱۳۷ فقره به ارزش بیش از ۱۴۸ میلیون دلار مربوط به عملکرد گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه است.