|آرشیو خبرها

یارانه گاز مشترکان پرمصرف حذف می‌شود

یارانه گاز مشترکان پرمصرف حذف می‌شود

۰۷ خرداد ۱۴۰۱

یکی از اقدام‌های دولت سیزدهم افزایش تعرفه برای مشترکان پرمصرف گاز بود که پارسال در آذرماه رقم خورد و گام نخست به این شکل برداشته شد که هیچ‌گونه تغییری در قیمت سه پله نخست که تقریباً ۷۵ درصد مشترکان بودند و بیش از ۵۰ درصد مصرف را داشتند، صورت نگرفت.