|آرشیو خبرها

صادرات به عراق یک چهارم صادرات کشور

صادرات به عراق یک چهارم صادرات کشور

۱۷ آبان ۱۳۹۹

معاون سازمان توسعه کشور در نشست بررسی زیرساخت های صادرات در خرمشهر گفت: ۲۵ درصد از صادرات کشور به عراق است و این بازار باید تقویت شود.