|آرشیو خبرها

مالیات نقل و انتقال خودرو در نیمه اول سال چقدر شد؟

مالیات نقل و انتقال خودرو در نیمه اول سال چقدر شد؟

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

رئیس سازمان مالیاتی بیان کرد:در کل سال قبل ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات از این محل وصول شد اما در نیمه اول امسال حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال وصول شده و تا پایان سال  این مالیات به ۵۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.