یکشنبه 13 اسفند، 1402

آرشیو برچسب: لیگ فوتبال


بازگشت دوباره ماجرای نیروی «ماوراء الطبیعه» به فوتبال ایران

19:15:00 1402-07-01

«ماوراءالطبیعه» بار دیگر در فوتبال ایران مطرح شد تا یادآور عجیب ترین ادعاها در این زمینه و پیگیری های قضایی آن باشد. هر چند که این ادعاها هیچ وقت به سرانجام

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |