|آرشیو خبرها

باوجود تمام مشکلات، مناطق آزاد شاگرداول هستند / قانون مجلس برای ما ملاک است / شفافیت سرلوحه فعالیت‌های منطقه آزاد قشم

باوجود تمام مشکلات، مناطق آزاد شاگرداول هستند / قانون مجلس برای ما ملاک است / شفافیت سرلوحه فعالیت‌های منطقه آزاد قشم

۱۵ آذر ۱۳۹۹

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از برخی بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیر، مسایل پیرامون مالیات، گمرک و میزان و حوزه اختیارات به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات برای انجام مأموریت‌های قانونی مناطق آزاد کشور نام برد.