|آرشیو خبرها

رییس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی، محلی منطقه آزاد قشم منصوب شد

رییس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی، محلی منطقه آزاد قشم منصوب شد

۰۲ مهر ۱۳۹۹

، رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی، محلی در این حکم خطاب عبدالرحیم رضوانی به آورده است: نظر به تعهد و تجارت جنابعالی و با عنایت به تفاهم نامه شماره ۱۰۰.۸۶۱ ص مورخه ۹۸.۵.۲۸ فی مابین وزارت ورزش و جوانان و سازمان منطقه آزاد قشم